ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2022