ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Online αίτηση συμμετοχής Πληρωμάτων στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2020

To σύστημα αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμο.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Καρναβαλικό γραφείο, τηλ. 2610.390914,2610.390915