ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Online αίτηση συμμετοχής Πληρωμάτων στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2019


Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν 28.01.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Καρναβαλικό γραφείο, τηλ. 2610.390914,2610.390915